Aktualności

Najnowsze informacje ze świata Agro-Perfect.

Wapno w sadach


Ogromną rolę w prawidłowym rozwoju wszystkich roślin, a szczególnie sadowniczych, ma wapń odżywczy. Ca sprawia, że owoce są jędrne, trwałe i mają piękny kolor. Wapno odżywcze można podać roślinie na dwa sposoby – w postaci kredy nawozowej oraz dokarmiania dolistnego. W przypadku sadownictwa suplementacja dolistna jest niemal koniecznością! Nasi doradcy za najważniejsze uważają:
W przypadku drzew ziarnkowych:
- zwiększenie odporności na gorzką plamistość podskórną oraz inne choroby przechowalnicze
- zwiększenie jędrności owoców
- lepszy rozwój i dobre przejście w kolejne fazy wzrostu - przy podaniu Tecnokel Amino Ca w odpowiednim terminie

W przypadku drzew pestkowych:
- wzrost tolerancji na pękanie owoców
- poprawa twardości i jędrności owoców

Posted by Admin - 2018-06-19 08:29:41