Produkty

Moc czystego Boru

Czy wykorzystujesz rzeczywisty potencjał plonowania Twoich roślin? W pełni wykorzystuj siłę, która płynie z połączenia boru z aminokwasami. Tecnokel Amino B został skomponowany w taki sposób, aby zmaksymalizować wchłanianie cząsteczek boru. Małe cząsteczki aktywne szybciej zostają wchłaniane przez aparaty szparkowe roślin. Dzięki zastosowaniu aminokwasów pochodzenia roślinnego, gwarantujemy maksymalne wchłanianie.


Właściwości:


  • Wzmacnianie syntezy ścian komórkowych, procesów wzrostu i różnicowania się komórek, dzięki czemu organizm roślinny jest silny i zdrowy
  • Zwiększa elastyczność ścian komórkowych
  • Zagęszczenie soków roślinnych, co zwiększa mrozoodporność roślin
  • Wzrost systemu korzeniowego umożliwia skuteczne pobieranie składników odżywczych
  • Uczestniczy w produkcji pyłków, zapylaniu i podziałach komórkowych
  • Zwiększa efektywność fotosyntezy
  • Zapewnia prawidłowy wzrost młodych roślin
  • Przyspiesza transport oraz reguluje przepływ cukrów przez błony komórkowe
  • Uczestniczy w pobieraniu i przetwarzaniu azotu, redukuje szkodliwe azotany
  • Wspomaga przemiany azotu, syntezę kwasów nukleinowych oraz syntezę lignin

Nazwa: Tecnokel Amino B Producent: Agritecno Fertilizantes Kategoria: