Produkty

Zwiększa twardość i jakość owoców po zbiorze

Zwiększa twardość i jakość (cukry, skrobia, brix) owoców po zbiorze. Lepiej znoszą przechowywanie oraz transport. Są bardziej odporne na gnicie i pękanie. Jabłonie wydają owoce, które wykazują wyższą odporność na gorzką plamistość podskórną. Buraki cukrowe nie rozdwajają korzeni. Kapusty pekińska i biała nie chorują na pieprzową plamistość główek. Pomidory i papryka nie są atakowane przez suchą zgniliznę.


Właściwości:


  • Regulacja uwodnienia soku komórkowego
  • Zwiększa wytrzymałość ścian komórkowych
  • Uczestniczy w regulacji aparatów szparkowych
  • Reguluje bilans kationowo-anionowy
  • Reguluje intensywność transpiracji (razem z potasem)
  • Wzmacnia epidermę
  • Uczestniczy w procesach enzymatycznych i hormonalnych

Nazwa: Tecnokel Amino Ca Producent: Agritecno Fertilizantes Kategoria: