Produkty

Prawidłowy rozwój i wzrost upraw!

Prawidłowy rozwój i wzrost upraw!

Dla prawidłowego rozwoju roślin cynk jest szczególnie ważny. Reguluje wzrost, zwiększa zawartość białek, witamin i hormonów roślinnych oraz wpływa na wydajność procesu fotosyntezy. Jednocześnie poprawia odporność na stres roślin wywołany zmiennymi warunkami atmosferycznymi.


Właściwości:


  • Synteza węglowodanów, białek i witamin
  • Synteza hormonów
  • Przekształcanie azotu w białka
  • Aktywacja enzymów
  • Zwiększenie zdolności kiełkowania nasiona
  • Zwiększenie zawartości białka w roślinach
  • Zwiększenie odporności na suszę i choroby oraz zwiększenie mrozoodporności

Nazwa: Tecnokel Amino Zn Producent: Agritecno Fertilizantes Kategoria: